Lavangen kommune har fått kr. 250 000.- i tilskudd til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
Ordningen skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak 
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning,
støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper.
Kontakt: Christian Ekeland 950 73 988 eller Hege Rollmoen 412 38 876

Søknadsfrist:12.04.21

Regionalforvaltning.no