Lag og foreninger inviteres til høstmøte, og vi vil gjerne at flere fra hvert lag/evt. styrer skal møte.  

Tid og sted: Lavangen Frivilligsentral torsdag 28.09.23 kl. 18.00-20.30 

 

Saker:  Tilskuddsordninger og søknadsfrister – hva kan lag og foreninger søke om støtte til, og hva skal til for å få støtte. Jane og Anne har lang erfaring med søknader, og deler sine tips. Elveparken – orientering 

Elveparken – hva kan denne bety for folk? Vi ønsker innspill. 

 

 

Vi serverer mat, og trenger derfor din påmelding for å bestille maten. 

Send påmelding med lagets navn og hvem som kommer innen mandag 25.09.23. 

Velkommen!
 
Vi minner om: