Troms og Finnmark fylkeskommune skal i år gjennomføre to digitale informasjonsmøter for alle som er interessert i spillemiddelordningen for desentralisert ordning for tilskudd til lokale-, og regionale kulturarenaer i Troms og Finnmark og som trenger veiledning til fremtidige eller pågående prosjekter.

Lurer du om din organisasjon kan søke på ordningen kan du lese mer om ordningen her.

Digitalt informasjonsmøter via Teams gjennomføres mandag 25. september 2023 kl 17-18        
                                                                                      onsdag 11. oktober 2023  kl 13-14

Frist for påmelding for digitale møter er samme dag som møtet kl 12 og gjøres til: ida.maria.ruiken@tffk.no. Lenken til møtet vil ble sendt ut samme dag som møtet, etter kl 12.
Skulle det være noe dere lurer på, kontakt: Ida Maria Ruiken 78 96 30 65 på og Johnni Håndstad på +47 995 73390

Vi gleder oss til å treffe dere og ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen Troms og Finnmark fylkeskommune
Ida Maria Ruiken og Johnni Håndstad,  rådgivere idrett og anlegg