MinFastlege finner du fastlegen.

Innbyggere over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år. Endringer kan gjøres uavhengig av fastlegekontorets åpningstider.

Enkelte grupper kan ikke bruke internettløsningen. Disse må fortsatt ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte fastlege. Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.)

Aktuelle linker:

Bytt fastlege

Frittsykehusvalg.no

helsenorge

Pasientreiser