Kommunestyret opprettet i desember 2022 en egen styringsgruppe for Elveparken, som består av formannskapets medlemmer. Det er også opprettet en prosjektgruppe som arbeider med Elveparken, disse er Anne Strømmesen, Andreas Simonsen og Trude Berg. 

Elveparken er et stort og komplekst prosjekt, med mange delprosjekt. Ambisjonen er å gjennomføre noen av delprosjektene i Elveparken i 2023.