Kommunestyret skal ta stilling til hvilke planoppgaver Lavangen kommune skal prioritere i perioden. Før kommunestyrets behandling legges den ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, andre ledd.

Frist for uttalelse er 23. mai 2024. Les mer om planstrategien her.