Kommunen har ansvar for brøyting, strøing av kommunale veger. Brøyting og strøing er lagt ut på anbud til private aktører.

Klage eller spørsmål vedr. bøyting og strøing av kommunale veger rettes til teknisk etat.