Servicekontoret kan kontaktes for å få svar på det meste av kommunale tjenester og forvaltning. Servicekontoret kan kanskje ikke gi deg svar på alle spørsmål, men vil da formidle riktig kontakt slik at du får hjelp.
Servicekontoret har også masse ulike søknadsskjemaer og brosjyrer om kommunale tjenester, og kan hjelpe til med utfyllingen av disse hvis ønskelig. I tillegg kan du betale kommunale regninger hos oss. 
Sakspapirer til kommunale møter og kommunens postliste er tilgjengelig her. 

Servicekontoret er administrasjones sekretæriat.