Bruksendring er å ta et areal eller bygning på eiendommen din i bruk til noe annet enn hva det er godkjent til. Bruksendring er søknadspliktig.

Dersom du ønsker å bruke arealet til noe annet enn det er regulert til, må du også søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette kan eksempelvis være bruksendring fra boligformål til næring eller helårsbolig til fritidsbolig/ fritidsbolig til helårsbolig.

Oppgi hvilken gårds/bruksnr og hvilken bruksendring det søkes om.

Lavangen kommune

Nesveien 7
9357 TENNEVOLL

E-post adresse:post@lavangen.kommune.no