Kl. 08.00 Flaggene heises. 
Kl. 09.45 Blomster legges på minnesmerket for General Fleischer  
                på Lapphaugen. Lavangen skolemusikk spiller.     
Kl. 12.00 Gudstjeneste i Lavangen kirke. 
Kl. 12.45 Kransenedleggelse og tale ved minnebautaene, Lavangen kirke,  
                 ved elever fra 10. trinn. Lavangen skolemusikk spiller.                
Kl. 13.15 Oppmøte ved Lauvhallen og oppstilling av folketog som går til Lavangsheimen.  
                 Rekkefølge på toget:  
                 flaggborg, korps, formannskap, barnehagen, skolen og bygdefolk.  
                 Ved Lavangsheimen:   
                 Tale for dagen v/ Jane Johansen. 
                 Utdanningsforbundet legger ned blomst på minnesmerke 
for lærer Fredriksen.  
                 Lavangen skolemusikk spiller.  
                 Folketoget går til Lauvhallen.  
 
kl. 12.00-16.00 Kafé Lauvhallen  
                Salg av pølser, lapskaus med kjøtt fra lam, kaker, brus, is og snacks.  
                Salg av middag starter kl. 13.00  
                Barnetombola, loddsalg, leker for barna. 
                Du kan betale med kort, Vipps eller kontanter. 
                Tale for dagen. 
                 
                 Arr.: 9. klassetrinn

 

 

Aa-gård: 
Salg av middag og dessert. Én bordsetting: kl. 17.00. Bestill bord på tlf. 450 46 964 

Lapphaugen turiststasjon:  
Salg av middag, kaffe og kaker mellom kl. 12.00 og 19.00. Tlf. 77 17 71 27.  

 

 

Prográmma   

Dii. 08.00 Levgen  
Dii. 09.45 Lieđđebidjan Lapphaugenis General Fleisevychera muitun. 
                  Loabága skuvlačuojaheaddjit čuojahit.  
Dii. 12.00 Ipmilbálvalus Loabága girkus. 
Dii. 12.45 Lieđđebidjan ja sárdni muitobácciid guoras, Loabága girkus. 
                  Láidesteaddjit: oahppit 10.luohkkás. Loabága skuvlačuojaheaddjit čuojahit.  
Dii. 13.15 Álbmottoga vuolgga Loabákhállas Loabáksiidii. 
                  Álbmottoga ortnetvuorru: 
                  Leavgaguoddit, čuojaheaddjit, ovdagoddi, mánáidgárdi, skuvla ja giliolbmot 
                  Loabáksiiddas:    
                  Sárdnida.  
                  Oahppolihttu lieđđebidjan oahpaheaddji Fredriksena muitomearka báldii.  
                  Loabága skuvlačuojaheaddjit čuojahit 
                  Álbmottoga vázzá Loabákhállii 
Dii. 12.00-16.00 Káfe Loabákhálla 
                 Vuvdet márffiid, rutta lábbábiergguin, gáhkuid, bruvssaid, lákcajieŋaid ja njálgáid. 
                 Mállásvuovdin álgá dii. 13:00. 
                 Mánáide tombola, vuorbevuovdin, stohkosat mánáide. 
                 Sáhtát koarttain, Vippsain dahje reaidaruđaiguin máksit. 
                 Otná sárdni sárdnida. 
                 
                 Lágideaddjit: 9.luohkká 

 

 

Aa-gård: 
Salg av middag og dessert. Én bordsetting: kl. 17.00. Bestill bord på tlf. 450 46 964 

Lapphaugen turiststasjon:  
Salg av middag, kaffe og kaker mellom kl. 12.00 og 19.00. Tlf. 77 17 71 27.