I 2021 gjennomførte Visit Narvik og kommunen en innbyggerundersøkelse i Narvikregionen, for å få innsikt i hvordan innbyggerne lever med reiseliv og hvilket syn de har på reiselivsutviklingen. Undersøkelsen skal gi ny kunnskap på videreutvikling av vår region som reisemål, og resultatene herfra vil brukes i Visit Narvik sitt videre arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling.

Denne undersøkelsen de ønsker du skal svare på, er en del av arbeidet for å re-sertifisere Narvikregionen som Bærekraftig reisemål. Undersøkelsen er basert på veiledning fra Innovasjon Norge og bygger på en nasjonal standard, for å kunne sammenligne reisemålene med hverandre, samt sammenligne utviklingen på reisemålene over tid. Det vil ta ca 3-4 minutter å svare på spørsmålene.

Delta i undersøkelsen: https://response.questback.com/nordnorskreiseliv/innbygger