Vi trenger vikar som kan jobbe med en ungdom, er det deg? 

Ta kontakt med: Nan Tove Thomassen tlf 922 38 884