Vi søker tilkallingsvikarer med relevant utdanning og erfaring fra barnehage. Søkere uten utdanning og erfaring vil også bli vurdert. 

Som tilkallingsvikar må du være fleksibel, og kunne stille opp på kort varsel. Vi tar imot søknader fortløpende, og kaller inn aktuelle kandidater til samtale.

Kontaktinformasjon:

Om du ønsker å være tilkallingsvikar - sendt oss en mail eller ring Tove Andberg, tlf. 407 69 436, mail: tove.andberg@lavangen.kommune.no eller Elisabeth Tobiassen, tlf. 991 50 115, mail: elisabeth.toiassen@lavangen.kommune.no