Lavangen kommune får kompensert sine koronautgifter i 2022 med nesten 880 000 kr.

Det betyr at kommunen får kompensert for de ekstra utgiftene som har vært første halvår av 2022.

Midlene skal dekke økte utgifter og tapte inntekter.

Mange i kommunen har stått på for at innbyggerne skal ha en så normal hverdag som mulig, samtidig som de har sørget for godt smittevern, vaksinering og testing.

Det har vært tøffe tak for alle som har jobbet med å ta vare på både unge og eldre under pandemien. 

Det er et kjærkomment tilskudd til kommunen som vi ikke har tatt høyde for i regnskapet for 2022.

Koronakompensasjonen gis som innbyggertilskudd, og eventuelle skjønnsmidler fordelt av statsforvalteren kan derfor komme i tillegg.

Ordfører Hege Rollmoen