- Det er flott å se at gode ideer blir realisert, sier ordfører Hege Rollmoen i Lavangen kommune. Hensikten med sentrumsutviklinga på Tennevoll er å øke bolyst i Lavangen. Elveparken er det største prosjektet for attraktivitet Lavangen kommune har hatt. Formålet er å skape en god arena for kultur og aktivitet, spesielt for ungdom og eldre, men parken skal kunne brukes av alle aldersgrupper.

 

Starten

For ganske nøyaktig tre år siden, 10. september 2020, lanserte Kristianne F. Pettersen i levekårsutvalget ideen om Elveparken som aktivitetsområde og møteplass. Kommunestyret bevilget penger, og senere ble mange personer involvert. Elever fra ungdomskolen, Lavangen Frivilligsentral, Lavangsheimen, Adrenalin treningssenter, kulturskolen, eldrerådet og Coop Prix Tennevoll har kommet med innspill til hva parken skal inneholde. Det ble utarbeidet en prosjektskisse, og senere har administrasjonen i Lavangen kommune laget mer konkrete tegninger og budsjett. 

 

Stor investering for Lavangen

Kommunestyret har hittil bevilget låneopptak på 8,5 millioner kroner. Prosjektet er delt opp i elementer, og noen er det søkt om spillemidler til. 

- 8,5 millioner er mye penger, men bolyst, levende samfunn og trivsel er viktig, derfor mener jeg det er riktig å bruke så mye penger på dette prosjektet, sier ordføreren. 

Hvor mye alt til sammen kommer til å koste er ikke kjent, men etter hvert blir trolig dette en sak for det nye kommunestyret.

Troms og Finnmark fylkeskommune har støttet arbeidet med prosjektering av Elveparken, noe som har ført til at arbeidet har gått raskere framover.

- Vi kunne ikke bestemme at alt skulle starte på en gang, uten å ha oversikt over totale kostnader, sier Rollmoen. Nå har politikerne bedre grunnlag for å ta beslutninger 

 

Forsinkelse på gammen

Fram til første spadetak har det altså vært en lang prosess. Styringsgruppa, som er formannskapet, har bestemt hva som skal prioriteres, og hvilken rekkefølge elementene skal arbeides med. Neste store steg i utbygginga er å avklare løsning for signalbygget i parken. Tanken er at den skal utformes som en gamme, inspirert av gammer på et gammelt bilde fra Spansdalen. Bygget skal være et møtested og en kulturscene, og det er helt spesielt utformet, med torv utvendig. De spesielle kravene førte til at kostnadene ble større enn forventet, og den endelige avgjørelsen om utforming og tidsplan for gammen er derfor ikke tatt ennå.