Tilbudet starter opp mandag 15.08.22 kl. 12.00 Utsatt. Ny dato kommer.
Tid og sted: Lavangen skole, kantina.

Vi skal bruke undervisningsressursene fra Digidel

Kjenner du noen du vil fortelle om dette tilbudet?  Alle intereserte er velkommen! 
Oppstart er utsatt fordi vi ønsker flere med!

Påmelding med navn og telefonnummer kan sendes på e-post til postmottak@lavangen.kommune.no
Eller som SMS til mobil 906 57 194.

Folk som ønsker å delta kan også registrere sin påmelding ved oppmøte på servicekontoret/Servicebygget,
Nesveien 7, eller på biblioteket i åpningstiden.

Frist for påmelding: 31.08.22