Fv. 7806 vil være åpen for alminnelig ferdsel i perioden uke 28-31 grunnet ferieavvikling. 

8. juli vil det imidlertid pågå noen mindre arbeider, hvor veien tidvis vil være stengt i kortere perioder.

  

Vennlig hilsen

Kenneth Hågensen
Distrikssjef Pehab Asfalt