Grøfterensk fortsetter og tilstøtende arbeider. Videre vil det påbegynne fresing av delstrekninger mellom kl.0700-1900.

Veien vil være åpen for alminnelig ferdsel, men noe redusert fremkommelighet må påregnes under arbeidet. Arbeidsområdet vil bli godt skiltet og merket.