Ønsker du å arrangere noe for ungdom i Troms fylke, og skape bo- og blilyst? Da kan du søke om støtte fra Troms fylkes ungdomsråd.

Les om tilskuddsordningen, søknadsfrister og lenke til digitalt søknadsskjema.

Logo Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune