Hver høst har ett trofast gjeng vært med å arrangert kommunens TV-aksjon. Komitéen blir hvert år oppnevnt av formannskapet. Dersom du kunne tenkt deg å være med i komiteen - ta kontakt med servicekontoret ( el tlf. 77 17 66 10) så snart som mulig. Da vil ditt navn ligge som forslag til formannskapet  under oppnevninga av årets komite - så får vi se hvem de til slutt oppnevner.