Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Selve utlysningen finner dere HER
Søknadsfristen er 18. november 2022.   

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.  

Kontaktpersoner i Bufdir:
Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere ordningens nettside.  

Tilskuddsavdelingen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
www.bufdir.no