Planutvalget ønsker at Lavangen kommune kan bistå med å videreformidle hvem som tilbyr tjenester med brøyting og strøing kommende vinter. Innkomne tilbydere blir skrevet opp på en liste som publiseres her på hjemmesiden med navn og telefonnummer. Slik at innbyggerne får en liste over hvem som tilbyr slike tjenester og enkelt kan velge hvem de evt. ønsker å kjøpe denne tjenesten av.  

 

Dersom du eller ditt firma tilbyr slike tjenester og ønsker å stå på en slik liste, send tilbakemelding til  post@lavangen.kommune.no