Vi har en lekkasje som må repareres.
Vannet blir derfor stengt mandag 10.06.24 fra kl. 10.00-14.00.

 

 

Drift og vedlikeholdsavd.