Allerede fra 15.juni 2022 ble det åpnet for å søke om spillemidler for 2023. Frist for å sende inn søknad (ny/fornyet): 01.10.22.
Du søker elektronisk HER

Her kan du lese informasjon fra kultur- og likestillingsdepartementet.- Det er bl.a. et nytt krav om behovsvurdering
Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2023.pdf