Søknader behandles av omstillingsstyret. Søknader inntil kr 30 000 kan behandles administrativt. Søknader om støtte må være i tråd med retningslinjene, og rettet mot et av fire innsatsområder. Forstudier og forprosjekt prioriteres. 
Les mer om prosjektet og søknadsprosess her

Nye stier er støttet av Troms fylkeskommune.