Søvnkurset «Stå opp» går over 7 samlinger (fordelt på 9 uker), hver på 1- 1,5 time. Oppstart 17. oktober kl.16 på Helsesenteret i Sjøvegan. Deltagere må igjennom en forsamtale uken før. Tidspunkt for dette tar vi ved påmelding.

Hva er dette? Et behandlingstilbud for deg som sliter med søvn og ønsker et alternativ til sovemedisin. 
Søvnkurset er basert på kognitiv atferdsterapi for insomni, en evidensbasert behandlingsmetode for søvnvansker. 

Kursdeltakere lærer hvordan de selv kan tilrettelegge for bedre søvnvaner. 

Hvem kan få tilbudet? 
Kurset er for personer over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. 

Hva koster det? 
Kr. 400,- Enkel lunsj i starten av hver samling er inkludert i prisen. 

Påmelding 
Ta kontakt med Frisklivssentralen på e-post eller telefon: frisklivssentralen@salangen.kommune.no eller tlf. 95419582