Frist for søknad om plass ved skolefritidsordningen ved Lavangen skole er 15. mars 2019. 

Alle som skal ha plass må søke på nytt for skoleåret 2019/20, selv om de har plass inneværende skoleår.

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes.

- skjema for søknad om SFO-plass