Lavangen kommune -  det gode liv mellom fjord og fjell

Den 18.02.2021 vedtok kommunestyret slagordet for kommunen.

Vi takker for engasjementet og alle gode innspill!

Takk til Heidi Lundberg for innspillet som ble det vedtatte slagordet. Hun fikk en liten oppmerksomhet av ordfører for sitt forslag.

Det jobbes med å få en god oversettelse av slagordet til samisk.