Her er oversikt over antall skoledager, fridager og skoleferier:

Skolerute for skoleåret 2021/2022