Med mindre været setter stopper, blir det oppstart av septik-tømming 02.04.24. I år gjelder det strekningen Lia - Spansgården pluss Tennevoll

Nærmere informasjon vil komme