Vi har hatt besøk av Senter for samisk helseforskning. Til høsten gjennomføres Saminor 3. Dette er en undersøkelse som skal gi større kunnskap om folkehelsa for den samiske og nord-norske befolkningen. Undersøkelsen gjennomføres i store deler av Nord-Norge, og i Lavangen, Salangen og Gratangen i perioden 13.august - 10.september. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, men oppfordrer allerede nå om at alle over 40 år, og spesielt menn, om å delta i undersøkelsen.