Lavangen kommune har en stipendordning for elever som leser samisk i den videregendeskolen.
Øverste stipendgrense er kr 5000 pr. undervisingsår avhengig av antall søkere. 

Vilkårene for stipendet er at eleven må fŧlle følgende vilkår:

  • Være hel- eller deltideselev ved et offentlig godkjent lærested, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens låneksse for utdanning.
  • Få opplæringi samisk språk med eget undervisingpersonell på skolen eller alternativ form for opplæring.
  • Være folkeregistrert i Lavangen kommune.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist: 01. februar.2024

 

Loabága suohkis lea stipeandaortnet oahppiide geat lohke sámegiela joatkkaskuvllas. Bajimuš doarjasupmi lea 5 000 ruvnna juohke oahppoáigodagas, ja doarjjasupmi mearriduvvo das mas galle ohccit leat oktiibuot. 

Stipeandda juolludaneavttut leat ahte oahppi ferte deavdit čuovvovaš eavttuid:

  • Leahkit olles- dahje oasseáigeoahppin almmolaš dohkkehuvvon oahppobáikkis, dohkkehuvvon doarjjagelbbolažžan Statens lånekasse for utdanning beales. 
  • Oažžu sámegieloahpahusa oahpaheadjiin skuvllas dahje molssaevttolaš oahpahusvugiin,
  • Čállon álbmotregistaris Loabát suohkana ássin.

Njuolggadusaid ja ohcanskovi gávnnat dás.
Ohcanáigemearri: guovvamánu 01.beaivvi. 2024