Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: Mandag 9. april, kl. 18.00-20.00, Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Les mer om Sannhetskommisjonen her