Det er vedtatt i kommunens samfunnsplan at forebyggende hjemmebesøk skal være et tilbud til innbyggerne i Lavangen. I løpet av høsten 2024 setter vi i gang. Den aktuelle aldersgruppen vil motta et brev fra kommunen. Vi ønsker at det skal føles trygt å bli eldre i Lavangen og vi vil sammen med deg snakke om hva som kan planlegges for fremtiden.

Du trenger ikke ha utfordringer med helsen for å ha nytte av besøket. Nedenfor finner du en lenke som fører deg til nyttig informasjon om planlegging til alderdom: 

https://www.planleggelitt.no/

 

PRO-avd.