På hjemmesiden til Midtre Hålogaland friluftsråd finner du en god oversikt over ulike tilskuddsordninger
og tips om hvor lag og foreninger i Sør-Troms og Ofoten kan søke tilskudd til ulike formål.