Reguleringsendring - reguleringsplan for Tennevoll

Merknader til planen sendes skriftlig innen 14.08.22:

post@lavangen.kommune.no eller Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll