Høring - Plan for friluftslivets ferdselsårer i Lavangen kommune

Friluftsloven
Merkehåndbok
Turstiavtale

 

Merknader til planen sendes skriftlig innen 23.08.22: 

post@lavangen.kommune.no eller Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll