Det nye kommunestyret ble 05.10 konstituert, de valgte representantene er: 

Hege Rollmoen,AP, ordfører
Klaus Larsen, AP, varaordfører
Marcus Nygård, AP
Håkon Nygård, AP
Daniel Helgesen, AP
Johnny Røkenes, AP
Jane Johansen, AP
Maj K Svendsen, AP
Atle Lien, AP
Tor Erik Lind, H
Kjell-Are Pettersen, H
Bjørnar Lundberg, H
Ann-Lovise Johnsen, H
Thomas Røkenes, SP
Ruben Bjerkmo, SP

Formannskap er: 

Hege Rollmoen,AP, ordfører
Klaus Larsen, AP, varaordfører
Jane Johansen, AP
Ruben Bjerkmo, SP
Tor Erik Lind, H

Vi takker de avtropne og gratulerer de nye!