Kriseledelsen viser til føringer fra sentralt og medisinsk faglig hold, og har i dag bestemt at følgende forebyggende tiltak skal gjelde  i perioden  4.1.21 t.o.m. 18.1.21: 

·         Stenging av Lauvhallen og svømmehallen. 

·         Hjemmekontor – ansatte som har mulighet oppfordres til å utføre sine oppgaver hjemmefra. 

·         Unngå smittespredning – ansatte i hjemmesykepleien, ved Lavangsheimen og omsorgsboligene bruker munnbind.  

·         Lavangsheimen stenges for besøkende. 

·         Servicebygget og samisk avd. stenges, folk kan ta kontakt pr. telefon og inngå avtaler med den enkelte saksbehandler.

          Skolen stenges for besøkende.  Avtaler kan gjøres med skolens ledelse tlf. tlf. 951 26 022.
          Rødt nivå for ungdomstrinnet. Alle elevene skal være fysisk tilstede på skole, men holdes adskilt fra andre elever.
          Skolen oppfordrer til at alle som har mulighet bør unngå å ta skolebussen.

·         Ansatte pålegges hovedsakelig å gjennomføre møter via teams.   

·         Kommunens innbyggere oppfordres til å følge de veiledninger og råd som gis av FHI og regjeringen.

Vaksine:

·         Informasjon om vaksine vil bli gitt senere.  Lavangen kommune har fått tildelt 5 doser.  Beboere ved Lavangsheimen vaksineres først. 
 

Biblioteket holder foreløpig åpent som vanlig, men det er ikke anledning for barn og unge å møtes på onsdags ettermiddager.

 

 

Kriseledelsen