Les om arbeidet med stortingsmeldingen på Regjeringen.no
Innspillsmøte i Tromsø 21. januar 2019