Øvelsen er en del av NATO-øvelsen Steadfast Defender i Tyskland, Polen og Baltikum, og integrert med en britisk-ledet marineøvelse – Joint Warrior – som finner sted i havområdene Skottland, Norge og Island.

NATO er bærebjelken for Norges sikkerhet. Derfor er det viktig for Norge at allierte styrker trener jevnlig i våre områder. NATO-styrker trenger dessuten kontinuerlig erfaring og kunnskap om å operere i det kalde, arktiske klimaet hos oss

Ytterligere informasjon om øvelsen finnes her: Nordic Response 2024 (kilde: Forsvaret).

Nord-Samisk

Engelsk

Ukrainsk