Formålet med nettseminaret er å informere om

  • opplæringslova § 6
  • retten til samisk opplæring
  • organisering av samiskopplæring
  • fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen
  • studiehjemler
  • alternative opplæringsformer som for eksempel fjernundervisning

Nettseminaret er nyttig for rådmenn/kommunedirektører, oppvekstsjefer, rektorer, lærere og alle som er involvert i samiskopplæring.

I og med at stadig flere kommuner får elever som ønsker samiskopplæring, anbefaler vi alle kommuner å delta - også de som ikke har elever med samiskopplæring idag. 
 

Program

09.00 | Velkommen. Situasjonen for samiskopplæring i dag ved Katharine Jakola, assisterende oppvekst- og barneverndirektør Fylkesmannen i Troms og Finnmark

09.15 | Opplæringslova § 6, retten til samiskopplæring. Forslag til ny opplæringslov ved Markus Setså Borge, rådgiver og jurist Fylkesmannen i Nordland

09.30 | Tilskuddsordningen og refusjoner for kommuner med samiskelever ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark

09.45 | Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk ved Kevin Johansen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland

10.00 | Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging ved Gjermund Eikli, kursleder Norsk Nettskole

10.15 | Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere ved Margareth Halle, seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag

10.30 | Vurdering i samiskforskrifter og praksis ved Tone Vindegg, seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

10.45 | Spørsmål

Seminaret foregår på Teams. Påmelding innen 3. november her