Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Informasjon om tilskuddsordningen og lenke til søknadsportal: HER

Tilskuddsåret 2022 går fra 1.mars 2022 – 31. desember 2022. Dette er en overgangsregel for dette tilskuddsåret, jf § 6-2 i forskriften.
Søknadsfrist:  17.12.21

Lavangen kommune har sendt inn bekreftelsesskjema på at søknader kan komme fra Lavangen. Kommer det flere søknader må de prioriteres av kommunestyret.
TEFBUL - tverrfaglig forum for barn og unge i Lavangen - har kommunens knutepunktfunksjon i forhold til søknader. I Asveig Antonsens permisjon er Anne Strømmesen kommunens kontaktperson. Organisasjoner som søker må ha organisasjonsnummer.

Har du spørsmål? Ta kontakt anne.strommesen@lavangen.kommune.no