Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler regionale søkbare midler til kvenske/norskfinske formål i Troms for 2023 med åpen søknadsfrist og fortløpende saksbehandling. Totale midler til fordeling er kr. 154 500. Maksimal søknadssum er kr. 50 000.

Les mer om tilskuddsordningen og kriterier her:

Les mer her