-Innkalling og sakspapirer kommer etterhvert i møteplanen.