Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Melding til barnevernstjenesten

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Barneverntjenesten (melding)

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Kultur og fritid
- Barnehage
- Skole, SFO og utdanning

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Telefon til Astafjord barnevernstjeneste: 
902 36 112

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan
Åpningstid:09-15

Kontaktpersoner

Navn:Gunnhild Masterbakk
Tittel:leder barneverntjenesten
Telefon:902 36 112
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2011-02-14 10:36
Oppdatert:2016-01-11 09:20
Gyldig fra2011-02-03
Gyldig til2020-01-24
Språk Norsk - Norwegian