Endring i åpningstiden ved NAV publikumsmottak i uke 47:

Pga kursvirksomhet torsdag 24. november 2022 vil NAV sitt publikumsmottak for henvendelse være tilgjengelig for innbyggerne fredag 25. november 2022 fra kl 12.00 – 14.00.
Torsdag 24. november vil NAV kontoret være stengt. Denne endringen gjelder for uke 47.

Asveig Antonsen
leder NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy
NAV // Troms og Finnmark
Tlf 55 55 33 33 / 913 94 191

www.nav.no