Informasjonsmøter: 

Salangen: Lysthuset Salangen Kulturhus 21. mars kl 1700

Dyrøy: Nordavindshagen 21. mars kl 1900

Senja: Studiesenteret Finnsnes 22. mars kl 1700

Sørreisa: Møterom 2: Kommunehuset Sørreisa kl 1900

Bardu: Kommunestyresalen 23. mars kl 1700

Målselv: Næringshagen Rustahøgda 23. mars kl 1900

Her får du informasjon om tilbud og opptakskrav. 

For mer informasjon kontakt Vidar Gunnberg 90162715,  epost vg@ssmt.no

Vel møtt!

Les plakat

Les mer om Studiesentret

INFORMASJONSMØTENE:

  • 5-ÅRIG DESENTRALISERT, NETT OG SAMLINGSBASERT GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING
  • 3-ÅRIG INGENIØRSTUDIER, NETT OG SAMLINGSBASERT
  • HELSEFAGARBEIDER – PRAKSISKANDIDATKURS
  • ELDRE OG LIVSMESTRING (VIDEREUTDANNING 60 STP).

UiT har oppstart av desentralisert/samlingsbasert grunnskolelærerutdanning på Studiesenteret Midt-Troms på Finnsnes. Oppstart høsten 2023, med søknadsfrist 15. april for søkere med generell studiekompetanse. https://www.ssmt.no/post/grunnskolel%C3%A6rerutdanning-for-1-7-trinn-master

UiT har oppstart av nett og samlingsbasert ingeniørstudier for maskin, bygg, datateknikk, prosessteknologi og satellitteknologi. Oppstart høsten 2023 med søknadsfrist 15. april. https://www.ssmt.no/post/nettst%C3%B8ttede-ingeni%C3%B8rstudier-i-midt-troms-i-regi-av-uit-norges-arktiske-universitet-i-narvik

AOF i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms planlegger oppstart av Helsefagarbeider praksiskandidatkurs i mai 2023. (fortløpende søknad). https://www.aof.no/kurs/helsefagarbeider-fagbrev-nettkurs/?site=1

Fagskolen i Nord planlegger oppstart av videreutdanning i eldre og livsmestring fom høsten 2023. Søknadsfrist 15. april. https://www.ssmt.no/post/eldre-og-livsmestring-ny-h%C3%B8sten-2023