Lavangsvekka er vår egen årlige kulturuke som arrangeres i slutten av juni. Lavangsvekka ble for første gang arrangert i 1989. Lag, foreninger og frivillige tar alene - eller i samarbeid - ansvar for ulike arrangement. 

I 2018 er det Lavangvekka nr. 29, og vi kan i 2019 markere at det er 30 år siden den første Lavangsvekka ble arrangert.
Hovedkomitéen er satt sammen av folk fra lag/foreninger, levekårsutvalget, frivilligsentralen, ungdomsrådet og kommunalt ansatt. Lavangen kommune er sekretær for hovedkomiteen.

Mål og retningslinjer for Lavangsvekka - sist endret av kommunestyret 01.11.18.

 

Link til Lavangsvekka`s side på facebook.