Dán vahkku siste rahpet buot luohkáid Loabága skovllás.
Dál lea riikka gearggus rahppát buot vuođuskuvllaluohkáid. Ráhkkaneami geažil boahtá Loabága skovlá rahpat luohkkáid ieš guđet beivviid dán vahkku siste.

Rahpanplána Loabága skovllás:

7. ja 10. luohkkát álget disdaga miessemánu 12. b
8. ja 9. luohkkát álget gaskavahkku miessemánu 13. b
5. ja 6. luohkkát álget duorastaga miessemánu 14. b

Loga eanet ráđđehusa plána birra ja koronadoaimmaid muddema